ONTWERPWEDSTRIJD

Vereeuwigd in beton: ontwerp je eigen standaard NOEplast structuur!

Ga de uitdaging aan: ontwerp je eigen standaard NOEplast structuur!

NOE-Betonvormgeving en NOE-Bekistingtechniek zijn ruim vijftig jaar producent en wereldwijd leverancier van NOEplast structuurmatten. Met de matten zijn wereldwijd vele miljoenen vierkante meters betonoppervlak voorzien van een eigen visuele uitstraling. Studenten die deelnemen aan de BetonExperience op woensdagmiddag 13 november in de Van Nellefabriek in Rotterdam hebben nu de kans om hun eigen ontwerp aan het succesvolle NOEplast-programma toe te voegen.

NOE start vandaag tijdens de BetonExperience een speciale ontwerpwedstrijd. Jij kunt daarbij een nieuwe structuur ontwerpen die potentieel aan de NOEplast standaardcollectie kan worden toegevoegd. De randvoorwaarden hiervoor worden in deze stand kenbaar gemaakt en staan ook vermeld op de volgende bladzijde. Op de stand kun je inspiratie opdoen aan de hand van voorbeelden van projecten die recent met NOEplast zijn gerealiseerd. 

Het maakt ons niet uit in wat voor bestandsformaat je het ontwerp indient. Dat mag een digitaal lijnbestand zijn, een gefotoshopt model (dan wel met een materiaalbeschrijving en beoogde maatvoering) of een goed uitgewerkt schetsontwerp. Naast het ontwerp zelf zijn we natuurlijk ook benieuwd naar de beweegredenen om tot dat ontwerp te komen.

Na de sluitingsdatum voor het indienen van het ontwerp op 31 januari zal een deskundige jury de ingediende ontwerpen beoordelen en daaruit een prijswinnaar bepalen. De jury staat onder leiding van Erik Sandifort van Buro Tank, de ontwerper die ook de vissenstructuur ontwierp voor de portaalelementen van de Hoekse Lijn. Medio maart 2020 – de exacte datum zal na de sluitingsdatum kenbaar worden gemaakt - zal de juryvoorzitter tijdens een Open Huis bij NOE in Arkel de prijswinnaar bekend maken. Het winnende ontwerp wordt daarna in samenspraak met de prijswinnaar ten uitvoer gebracht om vervolgens met naamsvermelding van de ontwerper in de collectie te worden opgenomen.

NOEplast > achtergrondinformatie…

De collectie van de NOEplast standaardstructuren heeft zich in de afgelopen vijftig jaar gestaag ontwikkeld. Naast eigen ontwerpen werden regelmatig ook custom-made specials in overleg met de ontwerper aan de collectie toegevoegd. NOE levert nog steeds de structuren die meer dan vijftig jaar geleden zijn ontwikkeld en ook tegenwoordig nog worden ingezet. Dat maakt uitbreidingen op een bestaand ontwerp wel zo eenvoudig – een goed bewijs van de kwaliteit en betrouwbaarheid waar NOE voor staat.

Dat  neemt niet weg dat de NOEplast collectie zich meebeweegt met de veranderende architectuurstijlen. Werden er een paar decennia geleden vaak geometrische patronen in strak vormgegeven gebouwen toegepast, tegenwoordig ligt de nadruk meer op natuur, groen en duurzaam waardoor nieuwe structuren vaak een meer natuurlijk, figuratief karakter hebben. Ook hebben nieuwe technieken zoals CNC frezen het realiseren van ingewikkelde patronen een stuk eenvoudiger gemaakt.

Nieuwe modellen worden veelal door NOE zelf gemaakt. Daarbij staat een ruim scala aan eigen mogelijkheden voorhanden maar wordt ook samengewerkt met externe, door NOE in te schakelen partijen. Het ontwerp is altijd leidend en de techniek slechts een instrument om het ontwerp te realiseren. De ervaring van het bedrijf bewijst daarbij zijn waarde zodat keer op keer het maximale resultaat tussen ontwerp, budget en praktische uitvoerbaarheid wordt bereikt.

Waar dient volgens NOE een goede structuur aan te voldoen?

  • Een standaard NOEplast structuur heeft een basisafmeting van (A) 1200 x (B) 6000 mm, waarbij A de breedte van het model is en B de lengterichting van de structuur, wanneer in de structuur een in meer of mindere mate zichtbare belijning aanwezig is.
  • In de A-richting moet de structuur schakelbaar zijn, met een aansluitnaad tussen de matten die bij voorkeur in het diepste gedeelte van de profilering ligt.
  • NOEplast structuren geven een evenwichtig totaalbeeld, zonder sterk opvallende accenten, om te voorkomen dat deze op grotere oppervlakken repeterend sterk zichtbaar zijn.
  • Maximaal contrast op minimale diepte, omdat een structuur extra volume genereert op de technische dikte van de betonwand hetgeen gewichtsverhoging inhoudt.
  • Sterke afwijkingen in de structuurdiepte moeten worden voorkomen omdat deze een probleem met de wapeningsdekking kunnen opleveren.
  • Om een mooi eindresultaat te bereiken moet een betonoppervlak goed te ontkisten zijn uit de van de structuur voorziene mal of bekisting, zodat het betonoppervlak niet wordt beschadigd en de structuurmat ook vele malen kan worden heringezet zonder slijtage op het structuurvlak te vertonen. CNC gefreesde modellen geven we een lossingshoek van 10˚; bij natuurlijk afgevormde materialen zorgen we door voorbewerking van het model of nabewerking van het eerste afgietsel voor deze lossing.
  • Kwetsbare details in het betonoppervlak moeten worden voorkomen omdat deze tijdens het ontkisten of in de gebruiksfase kunnen afbreken. NOE hanteert het basisprincipe dat een betondetail nooit smaller moet zijn dan de hoogte of – andersom aangeduid – de diepte nooit meer moet zijn dan de breedte van dat detail. Dat dan ook weer in combinatie met een juiste lossingsgraad.
  • De prijs van NOEplast wordt grotendeels bepaald door het gewicht van de mat, ofwel het volume aan polyurethaan dat per m² wordt gebruikt. Daar, zeker in Nederland, prijs altijd een belangrijk aspect is, geldt ook hiervoor: maximaal resultaat behalen met zo minimaal mogelijk volume.

 Verdere informatie

Sluitingsdatum indiening ontwerp:     vrijdag 31 januari 2020
Indienen ontwerp op mailadres: ontwerpwedstrijd@noe.nl
Vragen? Mail of bel Steven Gelderman: gm@noe.nl  - (06) 53 487 147